Spring naar inhoud

Deze vraag is me al een aantal keren gesteld in de aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe Tilburgse gemeenteraad op 21 maart 2018. Bij deze mijn inschatting. En zoals altijd met inschattingen: je kunt er faliekant naast zitten. Anderzijds: als je een voorspelling niet opschrijft en deze blijkt best wel juist te zijn - zoals vier jaar geleden - dat gelooft geen mens dat je het goed voorspeld hebt.

Foto van John Geerts.

Ik schat dat CDA, D66 en LST alle drie op 6 zetels gaan uitkomen, maar dat exacte telling pas op vrijdag 23 maart gaat uitwijzen wie van de drie de grootste is geworden en dus de coalitie-onderhandelingen gaat leiden.

Als deze drie al in één coalitie gaat zitten - wat gezien de discussies en debatten niet erg waarschijnlijk lijkt - dan zal er minimaal een vierde partij bereid moeten worden gevonden om een meerderheid te vormen met 23 zetels van de 45.

De zetelverdeling die ik verwacht:

Partij Zetels
CDA, D66, LST 6
GroenLinks, VVD 5
PvdA, SP 4
Voor Tilburg,
Lokaal Tilburg
3
VSP, 50plus, BiT 1

GroenLinks, VVD, PvdA en SP hebben er denk ik alle vier last van dat er voor een overgroot deel nieuwe, onbekende mensen op de kandidatenlijsten staan. Dat helpt meestal niet.

VoorTilburg en Lokaal Tilburg hebben, klein als ze zijn, veel indruk weten te maken, zowel in als buiten de raadzaal en ik verwacht dat dit beloond gaat worden.

Ik verwacht dat we Links Offensief niet in de raad gaan zien en dat ook OPA niet voldoende stemmen haalt. OPA heeft eigenlijk gewoon enorme pech gehad, met lijsttrekker Jan van Beurden die precies in de campagnetijd ernstig ziek is geworden. Vanaf deze plek wens ik hem nogmaals van harte beterschap toe.

Links Offensief wordt het kwalijk genomen dat er geen vrouwen op de lijst staan en heeft zich waarschijnlijk te weinig laten zien. Veel mensen hebben er nog niet van gehoord. Hetzelfde geldt natuurlijk voor VSP. Toch zal deze partij er baat bij hebben dat vooral oudere mensen de naam nog kennen uit de tijd van Nell Schoenmakers en dat de partij tegenwoordig naar verluidt veel steun krijgt vanuit de moslimgemeenschap.

50Plus zal naar mijn verwachting een zetel bemachtigen doordat het een landelijk bekende partij is en BiT kan op veel steun rekenen uit de Reeshof, waar toch al gauw een kwart van de kiesgerechtigden woont.

Disclaimer: deze prognose is slechts een inschatting en reflecteert niet de wens van de auteur, noch enig wetenschappelijk verantwoord onderzoek.

Maart 2017 - D66 is tegen de Sleepwet en voor referenda.

Maart 2018 - D66 is voor de Sleepwet en tegen referenda.

21 maart 2018 - Agenda: Referendum over de Sleepwet.

De afscheidsdienst voor D66 is onlangs in besloten kring gehouden.

Ik wens alle nabestaanden van D66 veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

De Duitse zussen Julia, Sarah en Ronja Wagner groeiden gezamenlijk op in Frankfurt maar hebben elk hun weg gevonden in respectievelijk Silicon Valley, Brussel en Wenen.

Alle drie lopen zij tegen dezelfde obstakels op: er zijn te weinig vrouwelijke rolmodellen. Vrouwen die als voorbeeld kunnen zijn voor jonge meiden doordat ze op invloedrijke posities werken. De Wagner-zussen zijn daarom op het idee gekomen om samen een blog te beginnen, Here She Is, waar zij elke veertien dagen een interview publiceren met een inspirerende en visionaire vrouw, die een voorbeeld, een rolmodel kunnen zijn voor de jongste generatie vrouwen.

Here She Is:

Geert Wilders ging naar Rusland en zowel de NOS als Russia Today schreven er over.

De NOS schreef:

Ook wij hadden hem graag willen spreken, hem willen vragen waarom hij, ondanks sancties en een uiterst kille relatie tussen Rusland en Nederland, toch naar Moskou is gegaan. Maar Wilders was daar niet toe bereid.

Hij sprak wel met Russia Today, een door de Russische regering gefinancierd multimediabedrijf dat als doelstelling heeft 'het Russische geluid' te laten horen in de wereld.

Eigenlijk vind ik dit het meest bizarre stukje proza uit de gehele verslaggeving van de NOS over dit onderwerp. Er klinkt een soort venijn, een jaloezie uit. Een soort "Wij zijn goed en zij zijn fout" mentaliteit. "Zij wel en wij niet, dat is niet eerlijk en nu zijn wij hevig teleur gesteld." Hoogmoed en minachting.

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.

De NOS zal geen kans onbenut laten om de Nederlandse nieuwsvolger in te wrijven dat zij als enige de waarheid in pacht heeft en dat de rest van de wereld slechts propaganda bedrijft. En wee de dwalende burger die het waagt om zelf eens iets anders te lezen of te luisteren dan de NOS, die het misschien wel waagt om zelf 'rt.com' in zijn zoekmachine in te tikken. Die zielepoot van een burger zal verdoemd zijn! Die zal worden gehersenspoeld door die vreselijk gevaarlijke Russen. Want de Russische regering financiert "een multimediabedrijf dat als doelstelling heeft 'het Russische geluid' te laten horen in de wereld". ~ zegt het Nederlandse nieuwsbedrijf NOS dat jaarlijks €73 miljoen van de Nederlandse regering krijgt om het Nederlandse geluid de wereld - of in ieder geval Nederland - in te slingeren. ...lees verder "NOS vs. Russia Today"