Spring naar inhoud

"Het bijvoeren van dieren in de winter heeft geen zin" schrijft Staatsbosbeheer op 24 februari 2018 op haar website in antwoord op de vraag van mensen of het niet mogelijk is om in het wild levende grote dieren bij te voeren in de winter.

In de winter vraagt men vaker of het mogelijk is om wilde dieren bij te voeren. Het is een misvatting dat dit de oplossing is, het helpt de dieren niet.

Volgens Staatsbosbeheer is het een misvatting om te denken dat de door hen uitgezette dieren in Nederlandse 'natuurgebieden' geholpen zouden zijn met extra voer in de winter.

De misvatting zit 'm wat mij betreft in het idee dat deze dieren 'in het wild' leven. Dat idee is het uitgangspunt van handelen. Onterecht vind ik. Deze dieren leven niet in het wild. Ze leven in een natuur-achtig recreatiepark met een hek eromheen.

'Natuurgebieden in Nederland worden getuinierd. Beheerd. Daarom heet die organisatie ook StaatsbosBEHEER. Natuurbeheer is geen natuur. In natuur, wild kunnen dieren naar een ander gebied trekken als er te weinig te eten is, dat kunnen deze dieren niet want ze zitten gevangen binnen een hek. En in het wild zou er een hongerige wolf (of een andere vleeseter) langskomen die de zwakste dieren doodt en opeet.

In het wild sterven dieren aan van alles, maar niet aan honger doordat ze gevangen zitten.

Ik vraag me vervolgens ook af wat er met de dode dieren gebeurt. Als ik de redenering volg van Staatsbosbeheer blijven de kadavers gewoon liggen voor aas etende dieren. Want dat zou in de natuur, in het wild ook zo gaan. Is dat zo?

Volgens sommigen (geen idee in welke mate deskundig) is dat inderdaad zo.

In dat geval overtreedt Staatsbosbeheer de wet, dan wel de regelgeving die hiervoor vanuit de EU geldt. Vandaar dat de organisatie STAATSbosbeheer heet, wellicht.