Tilburgers.nl

Tilburgers.nl is dé digitale nieuwswebsite van Tilburg. Tilburgers.nl is onafhankelijk en biedt politieke verslaggeving, interviews, en nieuws over Tilburgers en haar bewoners in tekst, beeld en geluid. Uitgangspunt is steeds het duiden van het nieuws en het geven van achtergronden door feitelijke verslagen en interviews.

Tilburgers.nl is in januari 2007 opgericht door mijzelf en John Geerts. In eerste instantie als een forum voor de stad, maar al snel is de website omgebouwd naar een nieuwsplatform voor Tilburg met aandacht aan de vele initiatieven in de stad.

Tilburgers.nl wordt geheel mogelijk gemaakt met vrijwilligerswerk, onbezoldigd.

Delen is fijn!