Lokale politiek

Voor een lokale politieke partij, Lokaal Tilburg, ben ik aangetrokken als fractiemedewerker. Ik ben als externe en niet-lid betrokken, juist opdat ik in deze positie de mogelijkheid heb om de fractie gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Daarnaast voorzie ik in tal van communicatieve taken: de website van Lokaal Tilburg heb ik gemaakt en houd ik bij, ik maak nieuwsbrieven en verslagen van fractievergaderingen en ik verzamel informatie over onderwerpen waar fractieleden mee aan de slag willen. Ik help bij het opstellen van vragen en het schrijven van moties en voorstellen.

Delen is fijn!