Fractiemedewerker

Sinds eind november werk ik als fractiemedewerker voor Lokaal Tilburg. Mijn taken bestaan uit het notuleren van fractievergaderingen en de verslaglegging en het ondersteunen bij het opstellen van moties en vragen en het uitzoeken van documentatie voor de fractieleden. Ik ben géén lid van deze partij (noch van enige andere politieke partij) zodat ik mijn neutraliteit kan bewaren en een sparringpartner kan zijn.

Dat de combinatie van mijn functie als fractiemedewerker kan schuren met mijn andere bezigheden, zoals het schrijven voor Tilburgers.nl, ben ik me terdege bewust. En ik denk dat openheid en oprechtheid noodzakelijk zijn om dit eerlijk en zonder belangenverstrengeling te laten verlopen.

Delen is fijn!