Fractiemedewerker

Sinds eind november werk ik als fractiemedewerker voor Lokaal Tilburg. Mijn taken bestaan uit het notuleren van fractievergaderingen en de verslaglegging en het ondersteunen bij het opstellen van moties en vragen en het uitzoeken van documentatie voor de fractieleden. Ik ben géén lid van deze partij (noch van enige andere politieke partij) zodat ik mijn neutraliteit kan bewaren en een sparringpartner kan zijn.

Dat de combinatie van mijn functie als fractiemedewerker kan schuren met mijn andere bezigheden, zoals het schrijven voor Tilburgers.nl, ben ik me terdege bewust. En ik denk dat openheid en oprechtheid noodzakelijk zijn om dit eerlijk en zonder belangenverstrengeling te laten verlopen.

Ontwikkeling Moerenburcht

Waarschijnlijk zijn er weinig zaken die zo langzaam gaan als het ontwikkelen en laten bouwen van woningen. (Geen wonder dus, dat de woningnood niet snel kan worden opgelost.)

Ik ben er dan ook erg trots op dat ik heb mogen meewerken aan het project Moerenburcht van Honk Vastgoedontwikkeling. In februari 2019 begonnen we met een weiland waarop alleen 2 paarden woonden en nu, na de zomervakantie van 2022, kan de bouw van start gaan!

Moerenburcht is een hofje met tien huizen aan de rand van landschapspark Moerenburg, aan een fietsroute langs de Bosscheweg in Tilburg. Elk huis is geschikt om gelijkvloers in te wonen en geheel energieneutraal gebouwd.

Er zijn huizen voor gezinnen én voor kleinere huishoudens en gezamenlijk worden ze eigenaar van Moerenburcht en hebben meegedacht over de uiteindelijke indeling en vormgeving van de woningen.

Tijdens deze drieënhalf jaar heb ik ondersteuning mogen bieden in de communicatie tussen Honk en de toekomstige bewoners. Maar ook heb ik ondersteuning gegeven in de omgevingsdialoog en heb ik me bezig gehouden met vooronderzoek, om de locatie goed te begrijpen in de context van verleden en heden.

Robotica

Voor een particuliere opdrachtgever heb ik een tweetal mooie presentaties gemaakt over ‘Robotica in de zorg’, een onderwerp waarvan ik tot op dat moment nog niet veel wist.

Er zijn dan ook de nodige uren aan bureau-onderzoek in gaan zitten, gecombineerd met documentatie van de opdrachtgever zelf. De beide presentaties hebben tot succes en mooie resultaten geleid en wellicht komt er een vervolg.