“Daar hebben we het in september wel over”

De scholen sluiten voor 7 weken hun deuren, maar smokkelen er meestal wel 2 weekjes bij. De politiek gaat 7 weken op ‘reces’, vakantie dus. En ook in bestuurderskringen en het bedrijfsleven worden taken en projecten afgerond, of doorgeschoven. “Daar gaan we het in september wel over hebben.”

Lockdown

Deze twee maanden zomer-lockdown keert elk jaar terug en niemand vraagt zich af welk effect dat eigenlijk heeft op de economie, en op de woningmarkt of het consumentenvertrouwen. Een tweet van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen hierover met de vraag of dit niet anders zou moeten, leverde slechts enkele reacties op. Nijpend punt van zorg is de stijgende werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar.

Jongeren

Dat treft, want vereniging Bouwend Nederland publiceerde al even geleden een artikel waaruit blijkt dat de bouw zit te springen om jongeren. Volgens Hans van Gestel, directeur van Opleidingsbedrijf Bouwmensen in Tilburg en Eindhoven, verschilt de coronacrisis van de voorgaande crisis: “Er is nu volop werk, maar we moeten echt voorkomen dat werkgevers leerlingen zien als een soort flexwerkers en hen onnodig naar huis sturen.” Toch gaan ook de #doorbouwers dit jaar gewoon met bouwvakantie.

Alleenstaanden

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden in één keer flink korter. Minister Ollongren schrapt 140.000 woningzoekenden van de lijst, die volgens haar geen recht meer hebben op een woning in de sociale sector omdat ze ‘te veel verdienen’. Niet omdat die mensen ineens een salarisverhoging hebben gekregen, maar omdat de minister de inkomensgrens wil verlagen van €39.000,- naar €35.938,- voor alleenstaanden.

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes schrijven hierover: “Het wetsvoorstel zorgt er ook voor dat middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, meer huurverhoging kunnen krijgen. Afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen kan het elk jaar gaan om maximaal 50 of 100 euro per maand.” Aan huurders die door dit voornemen van de minister in de problemen komen, geven zij het advies zich vooral te melden via het Meldpunt Huuralarm.

En omdat met een dergelijk jaarinkomen ook een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning buiten bereik ligt, zullen deze 140.000 mensen een partner moeten zoeken om nog een woning te kunnen vinden. Ook daar hebben we het in september weer over.

Huizenprijzen

De NVM komt op de drempel van de zomer-lockdown met juichende berichten over de woningmarkt. Over het tweede kwartaal van 2020, dat voor het overgrote deel in de corona-lockdown viel, meldt de makelaarsvereniging: “52% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 335.000, dat is 8,8% meer dan een jaar geleden. Het aantal transacties steeg ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar maar daalde licht met bijna 4% in vergelijking met het jaar ervoor.”

Veel minder vrolijkheid is te vinden op de website Vastgoedmarkt. Volgens deze website voor beleggers maken consumenten zich zorgen over de daling van huizenprijzen en verwachten veel mensen dat de rentes zullen gaan stijgen. Vastgoedmarkt citeert hierin manager Nico Stolwijk van de Vereniging Eigen Huis: “Dat zou betekenen dat de woningmarkt over een half jaar de negatieve gevolgen van de coronacrisis daadwerkelijk gaat voelen. Wij zijn benieuwd of dat in deze uitzonderlijke tijden ook bewaarheid wordt.”

Bouwkwaliteit

Maar de website van het schildersbedrijf de Vereniging Eigen Huis heeft andere prioriteiten. Bouwfouten en -gebreken bij de oplevering van nieuwbouwwoningen blijven een doorn in het oog. Met gemiddeld 20 fouten en gebreken per woning is het aantal gelijk gebleven in de afgelopen paar jaar en met 40% toegenomen ten opzichte van 2014. Beschadigde kozijnen en ramen, slecht of niet uitgevoerd schilderwerk en niet sluitende deuren en ramen werden het vaakst aangetroffen. “Kopers moeten bij de oplevering van hun nieuwe huis daarom scherp opletten of alles volgens afspraak is uitgevoerd en werkt zoals het hoort,” adviseert de vereniging.

Daarvoor was de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen uitgevonden, waarvan de uitvoering al is uitgesteld naar januari 2022. Maar nu na 20 jaar van discussies de Eerste Kamer gehakt heeft gemaakt van de privatisering van het bouwtoezicht, staat ook die ingangsdatum weer op losse schroeven. Althans zo juicht vakblad Cobouw. Ook daar horen we in september vast meer over.

Aangezien de ‘zomerlockdown’, oftewel zomervakantie in het zuiden van start is gegaan en ook de bouwvak weer als vanouds over twee weken volgt, houdt ook De Woonweek een zomerstop. En wat er in tussentijd gebeurt op het gebied van woningbouw en woningmarkt, daar hebben we het in september weer over.

Foto is gemaakt door skeeze en beschikbaar gesteld via Pixabay.

Aangezien het een wat oudere column betreft kan het zijn dat niet alle links naar externe websites nog werken en de juiste content laten zien. Dit kan ik helaas niet voorkomen. Excuses voor het ongemak.

Delen is fijn!