Over wonen en bomen in het Groene Hart

Zoals al werd verwacht heeft de Eerste Kamer een ‘Motie van afkeuring’ aangenomen tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, omdat zij blijft weigeren om een motie uit te voeren om de huren van sociale woningen per 1 juli  te bevriezen. Dit meldde onder andere de NOS. Gangbaar is, dat een bewindspersoon dan conclusies trekt, de eer aan zichzelf houdt en ontslag vraagt aan de Koning. Zo niet minister Ollongren, die dit middel wenste op te vatten als een aanmoediging. Mogelijk dat de Ministerraad op vrijdag haar dit zal duidelijk maken, want een minister die zodanig met de Eerste Kamer overhoop ligt mag op een lastig debat rekenen met de Tweede Kamer, volgens de analyse van 1848.nl.

10 miljard

De vereniging van woningcorporaties Aedes houdt sinds de invoering in 2013 bij, hoeveel er wordt betaald aan Verhuurdersheffing. Een extra belasting die verhuurders van sociale huurwoningen moeten heffen bovenop de huur om direct door te sturen naar de schatkist. “Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur ging het bedrag dat corporaties en andere sociale verhuurders aan verhuurdersheffing betaalden door de virtuele grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment, want corporaties hadden met dat geld investeringen kunnen doen in betaalbare huurwoningen” schrijft de organisatie.


Juist deze week stuurde eerdergenoemde minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor ‘Wonen’ een evaluatie van de Verhuurdersheffing naar de Tweede Kamer. En wel met de volgende conclusie: “Er is daarom geen aanleiding te denken dat corporaties nu al niet meer zouden kunnen investeren. Wel herken ik dat de netto kasstromen afnemen en dat dit op termijn de financiële ruimte zodanig kan beperken dat dit gevolgen heeft voor investeringen.” Het is eigenlijk niet meer verrassend.

Nieuwbouwwoningen

De NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, bracht deze week een persbericht naar buiten waarin zij opgetogen verslag doet van de resultaten van de afgelopen maand. “De verkoop voor nieuwbouwwoningen liep uitstekend in mei 2020. Er werden 3.193 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is 39% meer dan in mei 2019 en 18% hoger dan het langjarig gemiddelde. Het is wel steeds lastiger om geschikte locaties te vinden voor nieuwe woningen.”

Uien

Die geschikte locaties zijn prima te vinden in het Groene Hart, vindt woningmarkt-hoogleraar Peter Boelhouwer, die in het Algemeen Dagblad een podium krijgt als gebiedsontwikkelaar. Zijn belangrijkste argument blijkt een vervelende jeugdherinnering: “Op de middelbare school ging ik daar uien rapen in de kou. Ik heb er nog nachtmerries van. De machines konden vanwege de regen het veld niet op en dus moesten wij ze met onze blote handen oogsten. Zo’n uienveld zelf, daar is geen moer aan.”

Bomen

In een gastopinie in dagblad Trouw pleiten Vincent Lokin en Harry Boeschoten, respectievelijk van de Coalitie Bos & Hout en van Staatsbosbeheer, voor de aanplant van bomen en dit te koppelen aan de investeringen in woningbouw. “Er moeten tot 2030 bijna een miljoen woningen worden gebouwd, met een gemiddelde waarde van zeg 250.000 euro. Dat gaat dus om een totale investering van ruim 200 miljard euro. Als we hier een procent aan toevoegen ten gunste van bossen, dan is er voor dit groen 2 miljard euro beschikbaar.” Deze twee heren vertellen er alleen niet bij waar ze hiervoor een plekje hebben gevonden, maar wellicht kan dit ook op het uienveld van Boelhouwer.

Aangeschoten

Ondertussen is de uitgestelde Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen nog steeds één van de vertragers van woningbouw. Want hoewel de wet pas op 1 januari 2022 van kracht wordt, zijn de problemen in de uitvoering – en daarmee de redenen van de uitstel – nog geen stap verder gekomen. Dit blijkt uit een publicatie van de website Duurzaamgebouwd.nl. Pilots worden nog altijd niet gestart en nog steeds zijn er pas 100 gecertificeerde kwaliteitscontroleurs, waar er zeker 800 nodig zijn. En ook dit ligt nog op het bordje van de reeds aangeschoten minister van Binnenlandse Zaken, en Wonen.

Afbeelding van michel89320 via Pixabay

Aangezien het een wat oudere column betreft kan het zijn dat niet alle links naar externe websites nog werken en de juiste content laten zien. Dit kan ik helaas niet voorkomen. Excuses voor het ongemak.

Delen is fijn!